bootstrap slider

FLEXLEASING.PL

flexible=elastyczny
Tak jak 7! rozwiązań leasingowych:

SPRAWDŹ-PORÓWNAJ-SPRAWDŹ 
*Leasing Operacyjny
*Leasing Finansowy
*Pożyczka Leasingowa
*Leasing Zwrotny
*Limit Leasingowy
*Najem
*Happy Miles


Flexleasing.pl jest najłatwiejszym rozwiązaniem dostępnym dzisiaj. On daje Tobie wolność i przejrzystość wyboru dostosowane do Twoich realnych potrzeb.

Nasi Partnerzy

Getin Leasing, Idea Leasing, mLeasing, Millennium Leasing, PKO Leasing, SG Leasing, Lease Link
oraz
dealerzy samochodowi

DZIĘKI PEŁNEJ GAMIE PRODUKTÓW FINANSOWYCH ORAZ SPECJALNYM RELACJOM Z PARTNERAMI NASI KLIENCI OTRZYMUJĄ SATYFAKCJONUJĄCE MOŻLIWOŚCI

Leasing

Jest to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupu środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca określonego dobra, które jest przedmiotem leasingu, umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy w określonym terminie. Z zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe.

Leasing Friendly

Wyróżnia się kilka typów procedur ubiegania się o finansowanie leasingiem:
* Błyskawica - wniosek + zgoda na BIK + licencja
   transportowa,
* Uproszczona - wniosek + dowód,
* Procedura na BIK - wniosek  + zgoda na BIK,
* Standard - w zależności od spółki leasingowej:
   wniosek+dowód os.+ PIT/CIT za ubiegły rok lub
   KPiR/Bilans za okres bieżący lub za 2 ostatnie lata.

Leasing w Polsce w 2016 r.

58,1 mld zł - wartość sfinansowanych aktywów.
Wzrost +16,6% rok do roku.

Pojazdy lekkie                         

%

Transport ciężki

%

Maszyny i inne urządzenia, w tym IT                         

%

Nieruchomości oraz pozostałe

%

Przedmioty leasingu

 1. SAMOCHODY OSOBOWE -samochody osobowe i dostawcze pon. 3,5 t, motocykle, Quady.
 2. SAMOCHODY CIĘŻAROWE - ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy. 
 3. SPRZĘT MEDYCZNY - sprzęt medyczny dla: praktyk lekarskich, stomatologów, weterynarzy, pielęgniarek, USG, EKG, EEG, KTG, ultrasonografy, autoklawy, unity stomatologiczne, wyposażenie aptek, wyposażenie gabinetów lekarskich, nowy sprzęt IT, nowe meble na wyposażenie gabinetów, przychodni i szpitali.
 4. MASZYNY BUDOWLANE - sprzęt budowlany, rusztowania, maszyny rolnicze, urządzenia produkcyjne, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw sztucznych, gastronomiczne, poligraficzne, sprzęt specjalistyczny itp.
 5. JACHTY ŻAGLOWE I MOTOROWE
 6. NIERUCHOMOŚCI
 7. RZECZY NIEREJESTROWALNE - meble: krzesła, stoły, biurka, i inne.
 8. ZAKUP TOWARU DO SKLEPU
 9. Zadzwoń teraz!

Kilka porównań

KREDYT
A
LEASING OPERACYJNYTabela nr 1

Kredyt vs. Leasing Operacyjny

KRYTERIUMKREDYTLEASING OPERACYJNY
Własność przedmiotuKlientFinansujący (spółka leasingowa)
Tarcza podatkowaKoszt stanowi amortyzacja oraz
część odsetkowa raty kredytowej
Cała rata leasingowa stanowi
koszt uzyskania przychodu
ZabezpieczeniePrzewłaszczenie, inneWeksel własny korzystającego
FormalnościRejestracja i ubezpieczenie po
stronie Klienta
Klient odbiera zarejestrowany i 
ubezpieczony pojazd
Cesja umowyKonieczna spłata kredytuMożliwa
Wcześniejsza spłataW każdym momenciePo upływie 40% normatywnego
czasu amortyzacji
VATKonieczność jednorazowego
rozliczenia podatku na początku
Opodatkowane poszczególne
raty leasingowe
Okres prowadzenia
działalności
6 miesięcyJuż od pierwszego dnia
Wymagane dokumentyWniosek, załączniki,
dok.rejestrowe i finansowe
Wniosek leasingowy,
dok. rejestrowy
Zdolność kredytowaObciążaNie obciąża
Prowizja za uruchomienieTakNie
RabatNieTak
Gwarancja stałego poziomu
ubezpieczenia oc i nww 
NieIstnieje taka możliwość
przez okres leasingu

LEASING OPERACYJNY
CZY
LEASING FINANSOWY?Leasing Finansowy

jest to umowa leasingu, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. Przedmiot umowy leasingu finansowego jest zaliczany do środkó trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych korzystającego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Leasing Operacyjny

jest to umowa leasingu inna niż umowa leasingu finansowego. Obejmuje ona również umowy najmu i dzierżawy, które co do zasady nie przewidują przeniesienia całego ryzyka i korzyści na korzystającego. Przedmiot umowy leasingu operacyjnego zaliczany jest do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych finansującego i ten dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Tabela nr 2

Leasing Operacyjny vs. Leasing Finansowy

KRYTERIUMLEASING OPERACYJNYLEASING FINANSOWY
Koszty uzyskania przychodu*Opłaty leasingowe (czynsz inicjalny-
  - opłata wstępna, raty leasingowe)
*Wydatki eksploatacyjne
*Składki ubezpieczeniowe
  (jeżeli z treści umowy wynika, że
  korzystający jest zobowiązany
  ubezpieczyć przedmiot umowy)
*Część odsetkowa raty
*Odpisy amortyzacyjne
*Wydatki z tytułu eksploatacji,
  remontów, konserwacji,
  Składki ubezpieczeniowe, jeżeli
  na podstawie umowy zobowiązany
  jest do ich płacenia.
Strony umowy leasingu ustalają
(dobrowolnie) harmonogram spłat rat
leasingowych i proporcje części
odsetkowej i części kapitałowej raty.
AmortyzacjaObowiązek leasingodawcyObowiązek leasingobiorcy
Okres trwania umowyDłuższy niż 40% czasu
amortyzacji przedmiotu,
czyli najczęściej 2–3 lata
(wynika to z przepisów).
Minimum 6 m-cy.
Umowa zawarta jest na
czas określony, ale nie
ma ograniczeń co do czasu
trwania umowy,
VATDoliczany do rat leasingowych.
Zawsze 23%
Opłacony z góry wraz z
pierwszą ratą. 
Stawka Vat zgodnie z Ustawą o VAT
Zdolność kredytowaNie obciążaObciąża

Atuty leasingu

 • Tarcza podatkowa
 • "Łatwiejszy" dostęp do finansowania (procedury uproszczone)
 • Mniejsza ilość dokumentów
 • Szybki proces uzyskania decyzji
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej
 • Brak dodatkowych opłat, np. prowizja przygotowawcza (kredyt)
 • Korzystne warunki ubezpieczenia
 • W przypadku szkody nie martwisz się o formalności - to leasingodawca przejmuje większość obowiązków związanych z jej likwidacją
 • Rabaty - spółki leasingowe posiadają upusty na środki trwałe
 • Uwolnienie środków - leasing zwrotny
 • Pewność/bezpieczeństwo - przy każdej transakcji spółka leasingowa sprawdzi pochodzenie i stan prawny przedmiotu

DODATKOWE ATUTY

* Realizacja kontraktów importowych
* Finansowanie projektów inwestycyjnych                  
   z wykorzystaniem środków unijnych
* Raty równe, degresywne, sezonowe
* GAP, GPS, PPI
* Możliwość zmiany pojazdu w trakcie umowy
* Finansowanie zagranicznych dostawców
* Karty paliwowe
* Oferta na maszyny budowlane do 1996 r.  
   produkcji
* Wiek pojazdu nawet do 1998 roku                      
   produkcji

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl

POŻYCZKA LEASINGOWAPożyczka Leasingowa

Spółki leasingowe udzieliły w 2016 roku pożyczek o wartości 7,4 mld zł, to o ponad 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Do najczęściej finansowanych w ten sposób przedmiotów należały maszyny i urządzenia, w tym IT (ponad 70 proc. rynku) oraz pojazdy (16,1 proc. rynku to transport ciężki, zaś blisko 9 proc. to pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t).

Pożyczka Leasingowa

jest produktem finansowym zbliżonym do kredytu. Jest ona szczególnie korzystna dla przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT i tych, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej.
Pożyczkę leasingową można przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz na finansowanie środków pochodzących z dotacji unijnych.

Niektóre zalety pożyczki

* elastyczność ofertowa
* do wyboru pożyczkobiorca ma raty równe, malejące
   lub sezonowe
* w trakcie trwania umowy można zmieniać
   harmonogram spłaty (w zależności od danej firmy    
   leasingowej) – wystarczy tylko podpisać odpowiedni
   aneks 
.

Tabela nr 3

Kredyt vs. Pożyczka Leasingowa

KRYTERIUMKREDYTPOŻYCZKA LEASINGOWA 
ProcesBardziej skomplikowanyMniej skomplikowany
Zdolność kredytowaWymagania bardziej restrykcyjneWymagania mniej restrykcyjne
Zdolność kredytowaObniżaObniża
BIKWidaćZazwyczaj tak (zależy od firmy leasingowej)
Cel finansowaniaDowolny. Nowy sprzętTylko środki trwałe. Nowy lub używany sprzęt
Okres trwania umowyZazwyczaj od 12 miesięcy do 20 lat Od 6 miesięcy do 6–7 lat
Własność przedmiotuKlientKlient
AmortyzacjaObowiązek kredytobiorcyObowiązek leasingobiorcy. Odpisu można dokonać
jednorazowo bądź rozłożyć na kilkadziesiąt
miesięcznych rat.
Koszty uzyskania
przychodu
Tylko część odsetkowaTylko część odsetkowa oraz amortyzacja
VATKonieczność jednorazowego
rozliczenia podatku na początku
Do raty pożyczki leasingowej  nie jest doliczany
podatek VAT. Klient odlicza VAT (jednorazowo).
Wkład własnyNieZazwyczaj tak (zerowy lub niski wkład własny)
Pożyczką leasingową powinny się w szczególności zainteresować:
* firmy ubiegające się o dotacje unijne,
* firmy, które nie są płatnikami podatku VAT,
* firmy, które szukają finansowania środka trwałego opodatkowanego stawką 8 proc. VAT (np.
   sprzęt medyczny),
* branże: medyczna, transportowa, rolnicza (także ci nieprowadzący działalności gospodarczej),
   budowlana i szeroko rozumiany przemysł,
* firmy, które chcą zakupić maszny za granicą na terenie Unii Europejskiej - możliwość zwrotu    
   VAT.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl


LEASING ZWROTNY


Uwolnienie kapitału

Leasing zwrotny        

jest to transakcja, która polega na zbyciu przedmiotu umowy przez dotychczasowego właściciela (korzystającego) finansującemu, który następnie oddaje nabyty przedmiot umowy do używania korzystającemu, którym jest zbywca, na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego.

Przykład:

Firma sprzedaje posiadaną przez siebie linię produkcyjną do firmy leasingowej, a następnie podpisuje umowę leasingu na jej wykorzystanie.

Taka konstrukcja umowy

powoduje, że przedsiębiorstwo dzięki uzyskanej kwocie ze sprzedaży posiadanych rzeczy trwałych zwiększa swoje aktywa obrotowe, które może wykorzystać w taki sposób, aby przynosiły szybszy i wyższy dochód, przy dalszym korzystaniu ze zbytych środków trwałych.

Umowa leasingu zwrotnego zwiększa więc płynność jednstki dzięki sprzedaży urządzeń technicznych (pojazdów i maszyn), środków inwestycyjnych, sprzętu (infrastruktury informatycznej i innego sprzętu) lub nieruchomości, takich jak pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności bądź biura.

Korzyści

Jednocześnie jednostka korzysta ze wszystkich zalet leasingu, w tym z istotnych korzyści kapitałowych i podatkowych.
Leasing zwrotny niesie korzyści przede wszystkim tym firmom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych oraz niski poziom kapitału obrotowego,
lub tym, które chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze finansowanie inwestycji.

Leasingiem zwrotnym powinny się zainteresować duże, średnie i małe przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach gospodarki, w tym w:
* przemyśle,
* transporcie,
* logistyce,
* usługach,
* ochronie zdrowia.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl

LIMIT LEASINGOWYGłówne cechy limitu:

* kwota limitu od 1 mln zł wzwyż,
* okres obowiązywania do 1 roku,  
* krótki okres konieczny do uruchomienia            kolejnych umów w limicie.

Limit leasingowy to oferta dla firm, które znają swoje plany długookresowe i oczekują stabilnego finansowania.
W trakcie ustanawiania limitu Klient określa grupy przedmiotów, którymi jest zainteresowany oraz interesujące go brzegowe warunki leasingu, natomiast firma leasingowa przyznaje określony w umowie limit.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl

NAJEM DŁUGOTERMINOWY25-35% niższe koszty korzystania z samochodu!

Najem długoterminowy to nowoczesny i praktyczny sposób finansowania i użytkowania pojazdów.

UMOWA NA CO NAJMNIEJ 2 LATA

UZGODNIONY LIMIT KILOMETRÓW


Szereg korzyści finansowych oraz administracyjnych: 

* spokój: wszelkie sprawy organizacyjne i papierkowe związane z najmem pojazdów  
   bierzemy na siebie ,
* ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem pojazdów - spółka
   leasingowa pokrywa wszelkich koszty serwisowe i zajmuje się likwidacją szkód
   komunikacyjnych,
* ryzyko wartości końcowej pojazdów jest po stronie leasingdawcy,
* to także ona, w ramach wynajmu długoterminowego, zajmuje się dostarczaniem    
   samochodu zastępczego na czas naprawy,

Korzystając z tego typu oferty Klient zyskuje także:

szczegółową wiedzę na temat najmowanych samochodów, 
* ograniczenie i zoptymalizowanie kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów:
* możliwość odliczenia podatku VAT od rat, a także możliwość zaliczenia rat w    
   koszty uzyskania przychodu
* niezmienną stopę procentową przez cały okres wynajmu - Klient opłaca stałą miesięczną
   ratę wynajmu.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl


Happy Miles

Płacisz tyle ile przejedziesz...

Pierwszy na polskim rynku leasing liczony kilometrami.

1000

Atrakcyjna oferta dla nowych i obecnych firm

które nie mają pewności jak często będą korzystać z samochodu.

99

Niskie opłaty

W leasingu auta Happy Miles poza najniższą na rynku stałą ratą płacisz jedynie za wyjeżdżone kilometry. W zależności od ofety stała miesięczna rata wynosi od 99 do 499 zł.

11

Atrakcyjna stawka za przejechany kilometr

W zależności od modelu stawa za przejechany 1 km wynosi od 11 do 88 groszy.

500

Wybór modelu

Możliwość finansowania auta z oferty spółki leasingowej - 25 modeli aut osobowych i 5 modeli aut dostawczych - lub modelu wybranego przez Klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą,
zadzwoń 501 363 605
lub napisz do nas
kontakt@flexleasing.pl


Nasze atuty

Atrakcyjna cenowo oferta

Dostosowana oferta

Dobra relacje ze spółkami leasingowymi

Przejrzyste zapisy w umowach z naszymi Partnerami


Moran Tomasz Hołówko, NIP: 693 209 26 24
Ekspert Notus Finanse S.A. Warszawa, ul. Marszałkowska 76, I piętro

Nota prawna:
Ranking kredytów firmowych.
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. i ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytowaniem są określone przez banki, spółki leasingowe oraz dealerów. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej.
Teksty publikowane na stronie www.flexleasing.pl stanowią wyraz osobistych poglądów autora i nie są 'rekomendacją' w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia.